Groepen

Een juiste groepssamenstelling is belangrijk. Het schept voorwaarden voor een dagprogramma waarin we tegemoet kunnen komen aan de diverse behoeften van kinderen.

Hadassa werkt met horizontale groepen, we hebben een baby groep 0 – 1,5 jaar, een dreumes groep 1,0 – 2,5 jaar , een peutergroep 2,5/3 – 4 jaar en een BSO/ Vakantiegroep.
Binnen de peutergroep zijn er plaatsen voor peuteropvang 2x 3 uur per week.

Op rustige dagen kunnen groepen samengevoegd worden. Zo worden bijvoorbeeld 2 baby’s samengevoegd met maximaal 4 dreumesen en 6 peuters met maximaal 3 BSO kinderen tussen de 4-12 jaar.

Bij Hadassa werken we op de onderstaande wijze aan een juiste groepssamenstelling:

Leeftijd 0 - 1,5 jaar: De Oase

In deze groep staat rust, veiligheid en geborgenheid centraal. Het jonge kind vraagt om deze speerpunten om zich te kunnen hechten aan de opvoeders. Waardoor een gezonde hersenontwikkeling gestimuleerd blijft. De Ruimte doet warm aan en heeft diverse hoeken zoals hoge boxen waar de allerkleinste veilig kunnen rollen, kruipen, zitten, een zithoek waar gevoed kan worden, een doe hoek waar de lopers geprikkeld worden door uitdagend speelgoed. Een eethoek een klein keukenblok een commode en een aan de ruimte grenzende slaapkamer.

Leeftijd 1 - 2,5 jaar: De Vallei

In deze groep wordt de wereld van de dreumes naar peuter groter. Terwijl veiligheid en geborgenheid belangrijk blijven wordt rust voor uitdaging en onderzoek verruild. Er is ruimte om te klimmen en te klauteren, er is ruimte om te bouwen om te puzzelen, om te kleuren en om te zorgen. Ter voorbereiding op de volgende groep is hier een keukenhoek waar de kinderen die daar aan toe zijn voorzichtig in groepjes leren spelen. Een eethoek een klein keukenblok een commode en een slaapkamer. Hier wordt ook al samen de tafel gedekt om te werken aan het samen dragen van de verantwoordelijkheid hiervoor.

Leeftijd 2,5 - 4 jaar: ‘t Paradijs en de Safari

In deze groep leiden we de kinderen van onderzoeken naar toepassen, de rust de veiligheid en de geborgenheid hebben een goede basis gelegd voor de gezonde ontwikkeling. Samen met de ouders gaan we van hieruit werken aan de bouwstenen van het karakter. Onze leidraad hier is Gal. 5:23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit vraagt van de ruimte dat de kinderen zich in deze vruchten kunnen ontwikkelen. Er komen hoekjes waar in groepjes van 4 gewerkt kan worden, in groepjes van 2, waar een kind alleen bezig kan zijn (bv. leeshoek), en een grote kring waar met de hele groep gewerkt kan worden. Er moet ruimte zijn voor Expressie vakken (schilderen/tekenen, zand en watertafel), deze ruimte is de wereld in het klein, woonkamer, garages om door middel van rollenspel de volwassenen na te doen. De kinderen worden betrokken bij de huishoudelijke taken van de leidsters. Zo dekken we de tafel samen en ruimen samen af doordat alle faciliteiten (keuken/koelkast etc.) zich vlakbij de groep bevinden. Het gaat niet alleen om het eindeloos spelen maar om het spelenderwijs verantwoordelijkheid leren dragen voor jezelf, je naaste en je omgeving.

Leeftijd 4 - 12 jaar: De Amazone/Regenwoud (BSO en vakantieopvang)

In deze groep leren en ervaren de kinderen steeds meer dat iedereen anders is. Het is belangrijk dat kinderen leren elkaar te respecteren en zich allen gezien en gehoord weten.
De Amazone heeft een eigen groepsruimte op de beneden verdieping. We ontvangen de kinderen na school gezellig aan de grote tafel. Onder het genot van verse groente en fruit nemen we de dag door, de een vertelt wat de ander laat wat zien, soms moet er even stoom worden afgeblazen. We willen de kinderen het gevoel geven dat ze thuis komen. In de schoolvakanties bieden we een vakantieprogramma aan met verschillende activiteiten en/ of uitstapjes. We werken dan ook met een thema en praten geregeld met de kinderen over karakter en hoe God wil dat we met elkaar omgaan.

Naast het gevarieerde aanbod van activiteiten, zoals sport, spel en handenarbeid, biedt Hadassa ook de mogelijkheid om muziekles te volgen, hetgeen ons uniek maakt in de omgeving.

We bedienen met onze BSO de volgende scholen

  1. GBS de Driemaster
  2. Ds. G.H. Kerstenschool
  3. Rehobothschool

Op de diensten van Hadassa zijn de “Algemene voorwaarden voor de kinderopvang” van de MO- groep van toepassing. Zie: Algemene voorwaarden MO groep

De ontwikkelaar

De ontwikkelaar Is een ontwikkelingsgericht meubelstuk dat zich in de muur tussen de groepen De Vallei en ’t Paradijs bevindt. Een kind dat op basis van de persoonlijke ontwikkeling door de ontwikkelaar heen durft krijgt op eigen initiatief zo de ruimte om eens in de naast gelegen groep te kijken.
Wat we zien gebeuren is dat de kinderen het in wenperioden van dreumes naar peuter zelf aangeven als ze de rust van de bekende groep nodig hebben.

Algemene voorwaarden

Op de diensten van Hadassa zijn de “Algemene voorwaarden voor de kinderopvang” van de MO- groep van toepassing. Zie: Algemene voorwaarden MO groep

Website privacy statement

Als kinderdagverblijf gaat de privacywet ook aan ons niet voorbij. We willen zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de gegevens van u en uw kind(eren). In ons privacy statement staat onder andere beschreven welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Ook kunt u persoonsgegevens inzien, wijzigen of corrigeren. Tevens staat er informatie in over het verstrekken van gegevens aan derden. Hiermee voldoen we aan de eisen die de wet AVG van ons vraagt. Hieronder staat ons privacy statement beschreven zoals wij deze hanteren.