Wie zijn wij
Welkom op de website van Hadassa kinderopvang, Hadassa is een kinderdagverblijf in Ridderkerk. Wij hebben een duidelijk pedagogisch karakter dat haar oorsprong vind in de christelijke normen en waarden waar de Nederlandse samenleving uit is opgebouwd.

Wij willen een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling van het kind. Zowel de morele, emotionele, sociale, cognitieve, creatieve als de motorische en de muzikale ontwikkeling worden gestimuleerd. Op deze wijze zorgen wij voor een evenwichtig aanbod dat recht doet aan elk kind!

Ook de samenwerking met ouders vinden wij belangrijk, ouders die daar behoefte aan hebben kunnen met al hun opvoed vragen uit de thuissituatie bij onze eigen pedagoge terecht. Ze zal u vrijblijvend een luisterend oor bieden, of tips en adviezen geven. Van deze gesprekken worden geen verslagen gemaakt.

Wij bieden kinderopvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0- 12 jaar. Er zijn 4 groepen

de Oase 0 - 1,5 jaar max. 8 plaatsen
de Vallei 1 - 2,5 jaar max. 11 plaatsen
't Paradijs 2,5 - 4 jaar max. 14 plaatsen
de Safari 2,5 - 4 jaar max. 16 plaatsen
de Amazone 4 - 12 jaar max. 20 plaatsen
't Regenwoud 8 - 12 jaar max. 10 plaatsen
Voor meer informatie over de groepen verwijzen wij u naar het kopje “Groepen

Wij zijn geopend op werkdagen van 07.30 – 18.30u
Eventuele vervroegde opvang mogelijk 07.00 – 18.00u
Ons peuteraanbod 2 ochtenden per week is gesloten tijdens schoolvakanties.

Met uitzondering van de onderstaande dagen zijn wij het gehele jaar geopend.

Nationale feestdagen:
Goede Vrijdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten.

Studiedagen voor het team:
Hiervoor reserveren wij jaarlijks 3 dagen die ruim van tevoren bekend gemaakt worden via onze nieuwsbrief.

Onze missie

Doel

Het bieden van kinderopvang in een liefdevolle omgeving waar de christelijke normen en waarden, uitgangspunt zijn voor al ons pedagogisch handelen. Daarnaast willen wij samen met ouders en opvoeders de eerste bouwstenen leggen voor de ontwikkeling van het karakter van het kind tot opbouw van de samenleving.

Visie

Elk kind is een geschenk van God (psalm 127:3) en als ouders en opvoeders hebben wij de opdracht om onze kinderen zo op te brengen dat zij rekening met God leren houden en zijn geboden onderhouden. (Deutr. 6: 5-7 ). Opvoeden is een langdurig proces van zaaien en oogsten wat we vandaag zaaien zal opkomen maar wanneer weten wij niet. Toch moeten wij blijven zaaien in geloof. Elk kind dat op de wereld komt heeft een omgeving nodig waar hij kan leren door te ervaren. Die omgeving bestaat voor een jong kind voornamelijk uit volwassenen die het grenzen biedt waarbinnen het liefdevol geleid wordt en zo gezond kan opgroeien. En God zal centraal staan in die omgeving. Het liefdevol leiden vraagt van ouders en opvoeders een offer om de kinderen in alles tot voorbeeld te zijn. Ouders en opvoeders behoren de liefde en het respect voor de Heer de weerspiegelen. Een kind dat opgroeit met respect voor God en liefdevolle grenzen is een kind dat verantwoordelijkheid leert voor zijn eigen gedrag, zijn omgeving en rekening leert houden met God en zijn naasten. De rol van de volwassenen is in dit proces van levensbelang.

Hadassa

De naam Hadassa is gekozen omdat Hadassa (Esther) in haar opvoeding door haar oom Mordecai geleerd heeft om rekening te houden met God. Door haar stralende uiterlijk werd ze verkozen tot koningin. En door haar gehoorzaamheid was ze in staat haar volk te redden. De Hebreeuwse betekenis is Mirte, de Mirte verspreidt een heerlijke geur in gebroken staat, en groeit op droge grond. De Perzische betekenis is ster, verspreider van licht. Dit komt terug in ons logo.

Logo

Onze ster zal pas ten volle stralen als we niet slechts ons eigen belang voorop stellen. Het is juist het geven aan anderen wat het leven zo rijk kan maken, het laat je bloeien en stralen.